Kontaktperson;

 • Einar Andersen, Tlf: 913 89 569

Ansvarsområde;

 • Komiteens leder har ansvar for budsjett

 • Arrangering av turneringer for senior medlemmer

 • Ansvar for golf for senior herrer og damer

 • Informasjon til klubbens medlemmer på web og andre informasjonskanaler om komiteens aktiviteter

Det påhviler komiteen å;

 • Gi styret et forslag til årsberetning for komiteens arbeidsområde innen tidsfrister gitt av styre,

 • Utarbeide og gi styret et forslag til budsjett for virksomheten innen komiteens arbeidsområde innen 1.desember for kommende regnskapsår,

 • Innenfor rammen av tildelte ressurser, utarbeide for styret innen 1.februar, en oversiktlig plan for årets seniorvirksomhet,

 • Oversende styret til behandling og avgjørelse saker, som vil medføre overskridelse av tildelte midler. Budsjetter skal overholdes. Om man ønsker ekstra midler, skal dette godkjennes i forkant,

 • Arrangere interne turneringer for senior medlemmer,

 • Holde kontakt med tilsvarende komiteer i andre klubber og med Norsk seniorgolf

Komiteens komplette instruks finner du i organisasjonsplanen under organisasjon i venstre meny.

 

 

 

 

Sponsorer

Generalsponsorlabel

Kopirett © 2018 Polarsirkelen Golf. Webdesign © 2018 Web Norge.