Kontaktperson:

  • Mikal Martin Olsen, tlf: 48291978

ANSVARSOMRÅDE:

  • vedlikehold av eiendommer, bane, bygninger, inventar og maskiner


DET PÅHVILER KOMITEEN Å:

  • ansvare for at vedlikehold av bane, bygninger, inventar og maskiner planlegges og gjennomføres på en slik måte at medlemmene kan spille på banen så stor del av året som mulig,
  • følge opp greenkeepers arbeid, mens greenkeeper har, i samsvar med separat utarbeidet stillingsbeskrivelse, ansvaret for det daglige stell av banen, utstyr m.m.,
  • i samarbeid med TK (turneringskomite), påse at banen etter gjeldende regler til enhver tid er tydelig og korrekt merket,
  • i samarbeid med TK, bestemme evt. stenging av banen eller lignende forholdsregler, samt bistå TK ved utarbeidelse av nødvendige lokale regler,
  • holde seg oppdatert om maskinparkens tilstand. I tilknytning til flereårsplanene utarbeide forslag til nødvendige overhalinger og nyanskaffelser,
  • medvirke TK ved utarbeiding av klubbens turneringsprogram for derigjennom å påse at banen blir tilgjengelig for banemannskapet for nødvendig stell/vedlikehold av banen.

 

 

 

Sponsorer

Generalsponsorlabel

Kopirett © 2018 Polarsirkelen Golf. Webdesign © 2018 Web Norge.