Kontaktperson:

 • Vidar Smalås, 97011825

Øvrige medlemmer
 • Stein Jonny Aas, 91721289
 • Rolf Evald Hansen, 91370027
 • Roger Krutå, 90055705
 • Marina Hortman, 90659263

ANSVARSOMRÅDE:

 

DET PÅHVILER KOMITEEN Å:

 

 • Planlegge og avvikle sesongens konkurranser. Komiteen har overordnet myndighet for alle turneringer utgått fra klubben.
 • Ved behov beslutte og gjennomføre nødvendige foranstaltninger i forbindelse med turneringer utom det ordinære turneringsprogrammet.
 • Fastsette turneringsbestemmelser og lage program for hver konkurranse.
 • Fastsette statutter for premier gitt av givere eller sponsorer.
 • Ha ansvaret for rekruttering og utdanning av de nødvendige funksjonærer til konkurranser i TKs regi.
 • Utnevne ansvarlig turneringsleder for hver konkurranse.
 • Gjennom turneringsleder sørge for at det til hver konkurranse settes opp påmeldingsliste, skaffes/innkjøpes premier, utarbeides startliste, skrives scorekort, startes, kontrolleres scorekort, utarbeides resultatlister, utdeles premier, meddeles resultater til presse og klubbavis og utarbeides rapport til arkivering.
 • Forberede banen til konkurranser i samarbeid med banekomite og greenkeeper, herunder plassering av hull og teemarkeringer.
 • I samarbeid med banekomiteen ha ansvaret for at banen ved turneringer er tydelig og korrekt merket i overensstemmelse med gjeldende regler.
 • remskaffe nødvendig dommerkapasitet hvor dette er påkrevet.
 • Ved forbundsturneringer sammen med hoveddommer ha ansvaret for avviklingen etter NGFs retningslinjer.
 • Være godt kjent med gjeldende straffebestemmelser.
 • Påmeldinger til nasjonale og internasjonale turneringer.
 • Ha ansvar for at handicapsystemet inkl. slope er oppdatert.
 • Utarbeide handicapindex og bistå ved utarbeidelse av scorekort.
 • Foreta banemerking og utarbeide lokale regler for banen i samsvar med retningslinjer fra NGF og golfreglene.
 • I samarbeid med grøntkortkomitéen foreslå tiltak for å forbedre golfvett, kunnskaper om regler, handicapsystemet, slopesystemet, konkurranseformer,    spillehastighet etc.
 • Rette seg etter golfreglene, amatørreglene, klubbens lover, NGFs retningslinjer og denne instruks.

Ang premiering

Hovedregel: 1/5 premiering

Det er ikke alltid alle har anledning til å delta på premiering etter turnering. Hvis du må dra må du si i fra til turneringsledelsen om dette slik at vi tar vare på din evt. premie. Du kan også da få noen andre ta i mot din evt. premie på vegne av deg (si uansett ifra til turneringsledelsen). Hvis deltager ikke sier i fra og ikke er tilstede på premieutdeling tilfaller premien klubben.

Sponsorer

Generalsponsorlabel

Kopirett © 2018 Polarsirkelen Golf. Webdesign © 2018 Web Norge.