Kontaktperson

 • Jan Terje Karlsen, tlf 99524886

Ansvarsområde;

 • Barn-/og juniorvirksomhet i klubben
 • Arrangere VTG-kurs
 • Rekrutteringsfremmende tiltak overfor barn og ungdom
 • Informasjon til klubbens medlemmer på web og andre informasjonskanaler om komiteens aktiviteter

Det påhviler komitéen å:

 • Gi styret et forslag til årsberetning for komiteens arbeidsområde, innen tidsfrist gitt av styre.
 • Utarbeide og gi styret et forslag til budsjett for virksomheten innen komiteens arbeidsområde innen 1.desember for kommende regnskapsår,
 • Innenfor rammen av tildelte ressurser, utarbeide for styret innen 1.februar, en oversiktlig plan for årets virksomhet
 • Oversende styret til behandling, og avgjørelse saker som vil medføre overskridelse av tildelte midler. Budsjetter skal overholdes. Om man ønsker ekstra midler, skal dette godkjennes i forkant.
 • Legge fram for styret forslag som skal stimulere junior virksomheten,
 • Holde løpende kontakt med NGFs kontaktpersoner innen komiteens ansvarsområde,
 • Ha ansvar for praktiske arrangementer for juniorer/nybegynnere
 • Lede besluttet barne- og ungdomsvirksomhet,
 • Føre referat fra komiteens møter og arkivere disse på klubbens intranett.
 • Undergrupper følger retningslinjer fastsatt av styret

Komiteens komplette instruks finner du i organisasjonsplanen under organisasjon i venstre meny

 

 

 


 

Sponsorer

Generalsponsorlabel

Kopirett © 2018 Polarsirkelen Golf. Webdesign © 2018 Web Norge.