Kontaktperson:

 • Øistein Kjelstad, tlf 90927244

ANSVARSOMRÅDE:

 • reklame og sponsoraktiviteter
 • annonsering

DET PÅHVILER KOMITEEN Å:
 • ansvare for og samordne alt salg av reklame,
 • i samarbeid med BK og TK velge ut egnede steder for plassering av reklame,
 • ansvare for at skilt og reklamemateriell på klubbens område holder en høy standard og blir vedlikeholdt,
 • skaffe sponsorer til klubbens turneringer,
 • ansvare for at klubbens forpliktelser i forbindelse med ”sponsorpakker” og reklame blir fulgt opp i henhold til inngått avtale,
 • ansvare for at klubbens “sponsorpakker” utvikles og er av interesse for kjøperen,
 • arrangere årlige sponsor-turneringer/-dager.
 • ansvare for all ekstern annonsering på vegne av klubben og komiteene,

 

 

Sponsorer

Generalsponsorlabel

Kopirett © 2018 Polarsirkelen Golf. Webdesign © 2018 Web Norge.