Golfregelene m.m.

EGA Handicapsystem

Veiledning norske klubber


CBA (Computed Buffer Adjustment)

CBA erstatter CSA, som ble innført for mange år siden. CBA betyr justert buffersone.
CBA benyttes kun i turneringer, og er en beregning som gjøres automatisk i GolfBox.
Dette betyr i praksis at buffersonen kan bli justert opp eller ned når en analyse (som gjøres automatisk i GolfBox) av startfeltets resultater er annerledes enn et antall forventningsverdier.
Ved for eksempel dårlige eller vanskelige spilleforhold og startfeltet presterer dårligere enn forventet justeres buffersonen ned. Det vil si at det kreves færre poeng for å slippe å regulere handicapet opp.


 

Litt fra tidligere endringer i reglene: Nye golfregler 2012-2015

Vesentlige endringer innført i 2012 reglene:

Definisjoner:

Adressere ballen
Definisjonen er endret slik at en spiller har adressert ballen enkelt ved grunning av køllen rett foran eller bak ballen, uavhengig om han har inntatt sin slagstilling eller ikke. Derfor krever ikke reglene generelt lenger at en spiller må adressere ballen i et hinder (Se også relatert endring i regel 18-2b)

Regler:

Regel 1-2. Påvirke en balls bevegelse eller endre fysiske forhold
Regelen er endret for å tydeliggjøre at hvis en spiller med vilje foretar en handling for å påvirke bevegelsen til en ball eller for å endre fysiske forhold som påvirker spillet av et hull på en måte som ikke er tillatt etter reglene.
Regel 1-2 gjelder kun når handlingen ikke er dekket i en annen regel. For eksempel, en spiller som forbedrer leiet til sin ball bryter regel 13-2 og derfor gjelder den regelen, mens hvis en spiller som med vilje forbedrer leiet til en medkonkurrents ball er situasjonen ikke dekket av regel 13-2. Derfor dekkes denne situasjonen av regel 1-2.

Regel 6-3a. Starttid
Regel 6-3a er endret til at straffen for å starte for sent, men innenfor fem minutter etter starttiden, er redusert fra diskvalifikasjon til tap av det første hullet i matchspill eller to slag på det første hullet i slagspill. Tidligere kunne denne straffereduksjonen benyttes gjennom bestemmelsene for en konkurranse.

Regel 12-1. Lete etter ball; Se ball
Regel 12-1 er endret for klargjøring. I tillegg er den endret til (i) å tillate en spiller å lete etter sin ball på ethvert område av banen når den kan være dekket av sand og for å klargjøre at det ikke er noen straff dersom ballen blir flyttet under disse omstendighetene, (ii) å legge til en straff på ett slag etter regel 18-2a hvis en spiller flytter sin ball i et hinder når han leter etter den når det er grunn til å anta at den er dekket av løse naturgjenstander.

Regel 13-4 Ball i hinder; Forbudte handlinger
Unntak 2 til regel 13-4 er endret til å tillate en spiller å jevne ut sand eller jord i et hinder til enhver tid, inkludert før spill fra det hinderet, forutsatt at dette er med den klare hensikt å vise omsorg for banen og ingenting blir gjort som bryter regel 13-2.

Regel 18-2b. Ball flytter seg etter adressering
Et nytt unntak er tilført som frigjør spilleren for straff hvis ballen flytter seg etter at den har blitt adressert når det er kjent eller så godt som sikkert at spilleren ikke forårsaket at hans ball flyttet seg. For eksempel hvis et vindkast flytter ballen etter at den er adressert er det ingen straff og ballen må spilles fra sin nye posisjon.

Regel 19-1. Ball i bevegelse forandret retning eller stoppet; av fremmedelement
Anmerkningen er utvidet til å beskrive de ulike tilfeller når en ball i bevegelse bevisst har fått forandret retning eller blitt stoppet av et fremmedelement.

Regel 20-7c. Spille fra feil sted; slagspill
Anmerkning 3 er endret slik at hvis en spiller pådrar seg straff for å ha slått et slag fra feil sted, vil straffen i de fleste tilfeller være begrenset til to slag, selv om en annen regel er brutt før spilleren slo sitt slag.

Tillegg IV
Et nytt tillegg er lagt til for å beskrive generelle forskrifter for design av hjelpemidler og annet utstyr, som pegger, hansker og avstandsmålere.

Fotoalbumtest

Sponsorer

Generalsponsorlabel

Kopirett © 2018 Polarsirkelen Golf. Webdesign © 2018 Web Norge.