Protokoll fra klubbens årsmøte 26.03.19 ligger her


Oppstart bygging av driftsbygg

Som informert om tidligere i år skulle nytt driftsbygg settes opp bak den gamle låven til venstre for drivingrange. Tiden har gått og vi har nå fått byggetillatelse og allerede i uke 37 begynner MBA å kjøre utstyr til denne jobben på plass. Mer informasjon rundt byggetid og eventuelt andre ting kommer etter hvert.

Styret


Medlemsinfo 2-2018

I denne medlemsinfoen kan du blant annet lese om dugnad i forbindelse med sannsynlig baneåpning i uke 20. Medlemsinfo 2-2018 finner du ved å trykke her.

Styret


 

Medlemsinfo 1-2018

Det har fra en del medlemmer kommet tilbakemeldinger om at styret må bli flinkere til å informere om hva som rører seg i klubben. Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom å legge ut medlemsinfo her med jevnlige mellomrom. Medlemsinfo 1-2018 finner du ved å trykke her.

Styret

 


 

Protokoll fra klubbens årsmøte 27.02.2018 ligger her


Ny info fra styret ang driftsbygning, 6/10-17


Orientering fra styret, 26.08.17 finner du hvis du klikker her


DRIFTSBYGG

Det har over tid vært jobbet med mulighet for å få satt opp en ny driftsbygning for lagring og vedlikehold av maskiner og utstyr.

Entreprenør er nå valgt og målet er at bygget skal stå klart i løpet av inneværende år.

Styret


Fra årsmøtet 2016

 

Protokoll fra årsmøtet som var 14.03.2017

Styrets årsberetning

Valgkomiteens innstilling

Rapport fra økonomi- og markedskomiteen

Rapport fra juniorkomiteen

Rapport fra banekomiteen

Rapport fra turneringskomiteen

Rapport fra Hcp-komiteen

Rapport fra aktivitetskomiteen

VEL MØTT!

Styret


Klubbinfo 4 2016

Klubbinfo 3 2016

Klubbinfo 2 2016

Klubbinfo 1 2016


Styret informerer

Protokoll fra Årsmøtet 2015 finner du her

Statusrapport fra styret pr mai 2015 finner du her

Protokoll fra Årsmøtet 2014 finner du her

I protokollens side 2 skulle det stått at også styremedlem Sigmund Kjelstad ble valgt for 2 år, med akklamasjon. Dette rettes opp i signert utgave av protokollen.

Referat fra styremøte 14.01.2015 finner du her

Referat fra styremøte 26.11.2014 finner du her

Referat fra styremøte 08.09.2014 finner du her

Referat fra styremøte 02.07.2014 finner du her

Og her finner du rapport fra aktivitets- og opplæringskomitéen (juli 2014)


 

 

 

Sponsorer

Generalsponsorlabel

Kopirett © 2018 Polarsirkelen Golf. Webdesign © 2018 Web Norge.